Tophala  
 
Na malom ostrvu Tophali, na jugozapadnoj obali Skadarskog jezera, naspram Ostrosa, nalaze se ostaci snažne kule koja je po koncepciji slicna svetogorskim pirgovima.

Kula je najvjerovatnije podignuta u XIV vijeku, u periodu kada su nastali manastiri na ostrvima na Skadarskom jezeru.

Ova kula štitila je prolaz sa istoka, od Skadra ostrvima na kojima je u srednjem vijeku bilo dosta stanovnika. Ona je svakako predstavljala dio sistema odbrane ovog niza ostrva sa manastirima – Moracnik, Beška i Starceva Gorica, a isto tako kontrolu vodenog prilaza obali sa koje se izlazi na Bogorodicu Krajinsku.

Od svih sacuvanih srednjovjekovnih utvrdjenja u Crnoj Gori kula na Tophali ima najjednostavniju formu i funkciju. Kula je kvadratnog oblika osnove sa cetiri snažna pilastra na uglovima i još cetiri na zidovima izmedju ovih. Ulaz je bio na spratu. Zidana je od vecih komada lomljenog i pritesanog kamena u malteru. Debljina zidova je oko 2 m. Donji dio kule danas je dobro ocuvan. Pored kule na ostrvu su pronadjeni, samo u temeljima, ostaci trolisne crkve za koju se pretpostavlja da potice iz XII vijeka, i koja je mogla bila uzor ostalim trikonhosnim crkvama nastalim na ostrvima Skadarskog jezera u XIV vijeku.