Cetinje  
 
Srednjovjekovni ostaci Cetinja mogu se danas identifikovati u cenralnoj zoni grada: na Cipuru, na kome se nalaze ostaci Manastira Crnojevica, i na mjestu novog Cetinjskog manastira, nastalog na ruševinama dvora Crnojevica.

Ivan Crnojevic je, povlaceci se pred Turcima, 1482. godine na Cetinju sagradio dvor, a dvije godine kasnije 1484. Manastir Rodenja Bogorodice, u koji je prenio sjedište Zetske mitropolije.

Dvor Crnojevica nije sacuvan. Ruševine dvora pominju se sve do sredine sredine XVII vijeka. Vladika Danilo Petrovic je 1701. godine na njegovim ostacima sagradio novi Cetinjski manastir. O izgledu dvora možemo suditi samo na osnovu gravire iz Oktoiha petoglasnika, štampanog na Cetinju krajem 1494. godine, gdje se dvorac prikazuje kao utvrdena gradevina, tipicno feudalno utvrdenje sa visokim odbrambenim zidovima, kulama i osmatracncama.

Manstir Crnojevica na Cipuru su do temelja porušili Turci 1692. godine. Plan manastira prije rušenja napravio je mletacki inženjer Đovani Fancesko Barbieri. Iz sacuvanog plana manastira vidi se da je i on imao karakter utvrdene cjeline. Na mjestu porušenog manastira knjaz Nikola je 1886. godine podigao dvorsku crkvu. Danas su oko pomenute crkve ostaci manastira nakon arheoloških istraživanja konzervirani i prezentovani.