Gradac  
 


Nalazi se kod sela Budimlje istocno od Berana. Ostaci utvrdenja leže na kupastoj glavici, opkoljenoj sa tri strane dolinama rjecica. Prilaz je moguc jedino sa sjevera. Ostaci zidova danas se jedva vide na površini terena.

Gradac se pominje oko 1315. godine. Medutim, župa Budimlja javlja se vijek ranije kada je u njoj osnovana jedna od prvih episkopija u Raškoj. Jirecek na jednom mjestu navodi da je ime župe Budimlja poteklo od istoimene tvrdave, i ako je to tacno onda bi starije ime Gradca bilo Budimlja i time bi se objašnjavao relativno kasni pomen ovog utvrdenja u pisanim dokumentima.

Utvrdenje je imao nepravilan, nešto izdužen, oblik u pravcu istok-zapad, i jedan spoljni odbrambeni zid prema sjeveru. Prema pokretnim nalazima, kojih ima na ovome mjestu, može se zakljuciti da je ono bilo korišceno i prije srednjeg vijeka. Možda bi se detaljnijim arheološkim istraživanjima došlo do podataka koji bi vezali Gradac za pomen imena kod cara Konstantina Porfirogenita.

Tvrdava je imala i podgrade na mjestu današnjeg sela Budimlje gdje se nalaze stara groblja i ostaci crkve.