Kom  
 
Manastir Kom se nalazi na ostrvu u Skadarskom Jezeru. To je mali manastirski kompleks sa jednobrodnom živopisnom crkvicom koja je posvecena Bogorodici. Najvjerovatnije da je podignut pocetkom XV vijeka i to od Đurda i Lješa Crnojevica.

U manastiru postoji nadgrobna ploca Lješa Crnojevica koji je umro 1422. godine. Ivan Crnojevic daruje 1485. godine novoj zadužbini na Cetinju imanja opustjelih manastira Koma i Gorice.

Mjesto na kome se manastir nalazi zaklonjeno je od sjevernih vjetrova, a nešto je iznad vode jezera. Ostrvo je krševito i nepogodno za život. Manastir je postavljen na jedan mali plato i opasan je jacim zidovima, te se može reci da je unekoliko utvrden, iako izgleda da je to trebao da bude samo ogradni zid, jer nema ostataka ni zubaca, puškarnica i kula. Sa jugozapadne strane nalaze se ostaci konaka sa cisternom za vodu koji su vrlo solidno zidani.

Manastir je relativno dobro ocuvan i njegova obnova je u toku.