Martinici ~Gradina  
 Martinicka gradina nalazi se na jednom brežuljku, istocno do grada Spuža, uz rub doline rijeke Zete.

U istorijskim izvorima se ne pominje. Kao gradina u Martinicima javlja se tek u novijoj literaturi. Nastala je najvjerovatnije u vrijeme seobe naroda odnosno dolaska Slovena na ovaj dio Balkana. U lokalnoj tradiciji pominje se kao mjesto u kome je roden otac Stevana Nemanje.

Martinicka gradina se vrlo vjerovatno može identifikovati sa gradom Lontodokla, koji Konstantin Porfirogenit pominje kao jedan od tri naseljena grada u Duklji. Moguce je da su ovo naselje, formirano samo na dva sata hoda od Duklje, osnovali njeni izbjegli stanovnici u vrijeme doseljavanja Slovena. Vrijeme napuštanja naselja se ne zna ali se pretpostavlja da se to moglo dogoditi vrlo rano vec krajem XII vijeka.

Gradina je formirana na prostranom vrhu brda koje skoro sa svih strana ima nepristupacne litice. Unutar bedema nalaze se ostaci jedne cetvorougaone gradjevine, kao i jedan manji objekat koji podsjeca na rimske vojne logore, kastrume. Ovi ostaci moguce da su postojali i prije nego što su bili izgradeni bedemi. U sjevernom dijelu gradine nalaze se ostaci velike trobrodne bazilike. Tokom arheoloških istraživanja kod bazilike je pronaden veliki broj preromanicke plitkoreljefne kamene plastike, cijom analizom se potvrduje da se u slucaju Martinicke gradine radi o reprezentativnom sakralnom objektu nastalom u periodu X ili XI vijeka.