Moraca ~grad  
 


Utvrdenje Moraca nalazi se nedaleko od manastira Morace, pored rjecice Koštanice. Položaj grada na jednom višem brdu vrlo dobro je izabran da bi se iz njega uspješno kontrolisala citava okolina. Istovremeno, bio je sigurno vrlo teško osvojiv, narocito u vrijeme hladnog oružja.

Utvrdenje Moraca se pominje 1448. i 1454. godine u poznatim poveljama kao posjed Hercega Stjepana. Župa Moraca javlja se ranije, još kod popa Dukljanina i obuhvatala je baš ovaj dio terena oko gornjeg toka rijeke, predio u kome leže i manastir Moraca i grad.

Danas nema mnogo sacuvanih ostataka ovog utvrdenja osim jednog masivnog zida koji ima pravac, a ima tragova i manjih ostataka obimnog zida. Iako se oblik osnove ne može rekonstruisati, ocigledno je bio maksimalno prilagoden terenu.

Danas je cijeli kompleks zarastao u gustu kržljavu šumu. Nedaleko u udolici, postoji izvor pitke vode. Na samom gradu nijesu se sacuvali ostaci cisterne.