Nehaj  
 


Haj – Nehaj ili Nehaj, kako se srece u najstarijim dokumentima, nalazi se na oko 10 km sjeverozapadno od Bara. Grad se nalazi na stjenovitom brdu, malo povucenom od mora ka planini Sozini na 230 m nadmorske visine.

Najstariji pomen Nehaja je iz 1542. godine. U jednom izvještaju iz 1555. godine gdje se govori da grad leži izmedu Bara i Paštrovica, nalazi se i podatak da su ga tada cuvala samo dva vojnika i jedan tobdžija. Još kasnije, 1558. godine navodi se u drugom izvještaju da u slucaju potrebe grad može da primi 900 ljudi. Na najstarijoj poznatoj graviri Bara iz 1550. godine vidi se u gornjem lijevom uglu. Ima mjesta pretpostavci da je nastao možda krajem XV vijeka.

Grad je vrlo nepristupacan sa svih strana osim sa zapada, gdje se nalazi i ulaz. Kod samog ulaza, u kome se mogu uociti tri faze gradnje, ima naknadno prizidanu cisternu za vodu. Na najvišoj tacci brda, koja je u okviru grada, nalazi se crkvica Sv. Dimitrije svakako zidana prije utvrdenja. U osnovi je grad koncipiran za borbu vatrenim oružjem. Ima okrugle kule i vrlo mnogo puškarnica iz kasnijeg perioda. Nad skoro vertikalnim stijenama na krajnjem istocnom dijelu nalazi se barutana. Citav južni, viši dio grada i dio prema ulazu ispunjen je stambenim objektima. Ovi djelovi bi mogli biti i nešto stariji od sjevernog.