Oblun  
 

Oblun se nalazi pored istocne obale Malog blata Skadarskog jezera. Utvrdjenje ima dominantan položaj sa mogucnoöcu kontrolisanja velikog dijela basena Skadarskog Jezera i Cemovskog polja.

Oblun se pominje u Ljetopisu popa Dukljanina kada se govori o dogadjajima u Duklji polovinom XII vijeka «intravit in castellum, qui Obolon dicitur» . Naime, kralj –orde se, bježeci kroz planine, najzad utvrdio u kastelu koji se zvao Obolon, gdje su ga Vizantinci opsjeli, a zatim po zauzecu tvrdjave i zarobili.

Utvrdjenje leži na ostacima akropole jednog ilirsko-grckog grada. Za sacuvane ostatke utvrdjenja se može pretpostaviti da poticu iz antickog, kasno rimskog ili vizantijskog perioda, na osnovu prilicno pravilanog pravougaonog oblika, iako konfiguracija terena nije takva da bi se taj oblik mogao ocekivati. Dužina jedine citave sacuvane strane prema sjeveroistoku je oko 70 m. Sjeverozapadni i jugoistocni zid sacuvani su djelimicno,a od jugozapadnog zida nema tragova, vjerovatno nije ni postojao vec su ga zamijenile vertikalne stijene. Skoro u centru utvrdjenja na posebnom prirodno uzdignutom kamenitom platou nalaze se ostaci jednobrodne ckrve. Interesantna je i konstatacija da nijesu nadjeni ostaci kula.