Obod  
 


Obod ili Rijecki grad nalazi se na Skadarskom jezeru, iznad Rijeke Crnojevica.

Ivan Crnojevic je 1485. godine napisao povelju u Rijeci u kojoj kaže izmedju ostalog da je darovao i jednu vodenicu u Obodu . Ivan Crnojevic je u Rijeckom gradu na Obodu sazidao manastir sa crkvom Sv. Nikole, koji je u XVII vijeku zapustio. Po J. Erdeljanovicu se uzvišenje nad Rijekom Crnojevica naziva u narodu iskljucivo Rijecki grad ili «Grad». Na samom pocetku XX vijeka P. Rovinski je još vidio jedan dio Ivanbegovog grada na Obodu.

Danas, osim za djelove crkve i ostatke objekta jugoistocno od nje, vjerovatno cistijerne, teško je za bilo šta drugo utvrditi sigurno da potice iz XV vijeka. Neki drugi ostaci u okolini koji bi bili od dvora Ivana Crnojevica nijesu pronadjeni.