Ulcinj  
 
Ulcinj pominju Tit Livije i Plinije Stariji, krajem stare i u I vijeku nove ere. Plinije govori da se Olcinium prvobitno zvao Colchinium i kaže se da je oppidum civium Romanorum . Kod Ptolomeja, u II vijeku nove ere, grad se pominje kao ????????. Car Konstantin Porfirogenit pominje Ulcinj pod imenom Helcynio, a u papskim bulama iz XI i XII vijeka grad se pominje pod razlicitim imenima (Ulcini, Dulcinium, Licini, Dulcignum). U vrijeme kneza Vladimira car Samuilo (976-1014) uzalud je opsjedao Ulcinj. Nemanja je grad zauzeo 1183.godine. U XIII vijeku u Ulcinju je prvo stolovao Đurad sin kralja Vukana, a kasnije sestra kraljice Jelene, Marija «domina Ulcinii» . I Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I, živjela je kao udovica u Ulcinju. Udovica cara Dušana, takodje Jelena, gospodarila je jedno vrijem Ulcinjom. U njemu je stolovao i umro Đuradj Stracimirovic Balšic (1385-1403). Poslije njegove smrti Ulcinj odmah uzimaju Mlecani od njegovog sina Balše III i vracaju mu ga tek 1412. godine. Poslije smrti Balše III (1421) i borbi njegovog nasljednika Stefana Lazarevica za nasljedje sa Mlecanima, 1423. godine Ulcinj uzima Mletacka republika. Turci definitivno ovladavaju Ulcinjom 1571. godine.

Grad se nalazi na velikoj stijeni ciji su najniži djelovi skoro na samoj obali. Citadela je na najvišem dijelu i sa svih strana je nepristupacna, osim sa juga iz grada. Grad ima dvije kapije, jednu u donjem dijelu, od mora a drugu od kopna, u gornjem dijelu . Najstariji ostaci utvrdjenja iz grcko-ilirskog perioda nadjeni su u dijelu citadele. Temelji manje crkvice u donjem dijelu grada pripadaju IX vijeku. Iz zrelog srednjeg vijeka ima više ostataka: dio bedema u dijelu oko citadele, cetvrtasta kula i dio bedema pored mora kao i unutrašnji dio gornje kapije. Iz XIII vijeka su ostaci vece ckrvene gradjevine u donjem dijelu grada. Crkveni objekti koji su pripadali srednjem vijeku su još i ostaci ispod osmougaone turske barutane, kao i jedan objekat u blizini citadele koji u podrumskim prostorijama ima ostatke živopisa i koji je vjerovatno bio biskupski dvor, kao i jedan veci objekat sa arkadama prema moru, koji je možda bio gradska loža ili knežev dvor. Stambeni objekti iz ovog perioda vrlo rijetko su ocuvani u spratovima ali ih ima prilicno u prizemljima postojecih zgrada. Najveci dio gradskih bedema, kako prema moru tako i na citadeli iz mletackog je perioda, zajedno sa nekom vrstom donžon kule, nazvanom «kula Balšica», koja bi možda mogla da potice cak i iz ovog perioda. Iz turskog perioda poticu neki vojni objekti u citadeli i gornjem dijelu grada, djelovi bedema, barutane i brojni stambeni objekti.