O projektu  
 


Danas u Crnoj Gori postoji preko 50 gradova i utvrdjenja iz srednjevjekovnog perioda, ali je samo manji broj dostupan i poznat stanovništvu i turistima. Preko 40 lokaliteta polako pada ili je vec palo u zaborav. Ovakav potencijal na tako malom prostoru je prava rijetkost, narocito ako znamo da je veliki broj utvrdjenja i danas u dobrom stanju kao i prirodni ambijent u kome se nalaze. Nažalost, dosadašnje aktivnosti oko upoznavanja javnosti sa ovim velikim kuturnim, istorijskim i graditeljskim resursom nisu bile dovoljne, kao ni konkretno djelovanje na terenu koje bi ove gradove zaštitilo od daljeg propadanja.

Osnovni cilj ovog projekta je prezentovanje i popularisanje SREDNJEVJEKOVNIH GRADOVA CRNE GORE kao nedovoljno poznatog dijela crnogorske baštine i prepoznavanje ovih lokaliteta kao jedinstvene i turisticki atraktivne kulturne maršrute.

Ovim projektom bi se ucinio prvi veliki korak ka ukljucivanju ovih lokaliteta, kao jedinstvene tematske cjeline, u savremeni život Crne Gore. Gradjani bi se upoznali sa ovim dijelom svoga nasljeda, a turisti sa još jednom neobicnom ponudom Crnogorskog turizma. Svjetski trendovi u turizmu idu na ruku jednom ovakvom projektu jer se sve veci broj turista okrece ekološkom i kulturnom turizmu, odnosno održivom turizmu. Crna Gora sama po sebi predstavlja ogroman potencijal za ovakav oblik turizma, zbog svoje vanredne prirodne ljepote, ali može da postane atraktivna i na osnovu svog izuzetnog, a nedovoljno poznatog autenticnog nasljedja.

Prvi i najvazniji problem je nedovoljan broj dostupnih informacija. Rješavanjem ovog problema otvorile bi se i šanse da se i drugi riješe kao što su ukljucivanje ovih gradova u savremeni zivot Crne Gore, njihovo cuvanje i revitalizacija.

Kao osnova za projekat korišcena je knjiga Pavla Mijovica i Mirka KovacevicaGradovi i utvrdjenja u Crnoj Gori”, Beograd-Ulcinj, 1975. godine. Od prof. Mirka Kovacevica smo dobili podršku za izradu ovog projekta, i saglasnost da dio materijala iz knjige i njegovog magistarskog rada koristimo kao osnovnu, polaznu dokumentaciju.

Izložbu “Srednjevjekovni gradovi Crne Gore” prate i :

•  publikacija “Srednjevjekovni gradovima Crne Gore”

•  poster/mapa srednjevjekovnih gradova

•  web sajt

 Ocekujemo da ce ovaj projekat imati uticaja na širu javnost u procesu širenja svijesti o vrijednostima tradicije i nasljedja i mogucnostima njihovog korišcenja u cilju razvijanja eko i kulturnog turizma Crne Gore. Takodje, ocekujemo da ce ovaj projekat predstavljati zamajac u pokretanju daljih aktivnosti vezanih za aktiviranje lokaliteta Srednjevekovnih gradova Crne Gore, bilo u smislu daljeg promovisanja ili putem konretnih projekata revitalizacije, i da se na osnovu ovog materijala mogu zainteresovati i privuci moguci investitori koji mogu i konkretno da pomognu da se neki od ovih gradova ožive.

Donatori projekta su:
UNDP ~ Ujedinjene Nacije - program ta razvoj
Rockefeller Brothers Fund

Fotografije:
EXPEDITIO, Stevan Kordic, Miloš Stanic, Zorica Tomanovic, Nikola Carevic.
Fotografije iz magistarskog rada prof. Mirka Kovacevica «Srednjovekovni gradovi na teritoriji SR Crne Gore - Problemi postanka i razvoja odbrambene arhitekture»

Crteži:

Preuzeti iz knjige «Gradovi i utvrdjenja u Crnoj Gori»

Zahvaljujemo se i Skupštini Republike Crne Gore koja je ovaj projekat djelimicno pomogla 2002. godine, u njegovoj prvoj fazi realizacije.